לוגו מי נעם תאגיד מים וביוב אזורי, נוף הגליל עפולה מגדל העמק קישור לדף הבית.

שאלות נפוצות ותשובות


מדוע הוקמו תאגידי המים?

מדינת ישראל קבעה עפ“י חוק כי כל רשות מקומית חייבת להקים תאגיד מים וביוב, או לחלופין, להצטרף לתאגיד אזורי של מים וביובהקרוב אליה מבחינה גיאוגרפית. החלטת המדינה לחייב רשויות מקומיות להקים תאגידי מים וביוב נועדה בעיקר להבטיח הפרדה שלפעילות המים והביוב משאר הפעילות המוניציפלית, וכן לוודא שהפעילות הכספית של מים וביוב תתבצע על פי עיקרון ”משק כספי סגור“, דבר שיוכל לאורך זמן להבטיח יותר השקעות כספיות בשיקום ושדרוג משק המים והביוב של העיר, וכן לשפר את השירות לתושב.


מי מפקח על פעילות תאגיד מי נעם?

תאגיד מי נעם כפוף לרשות הציבורית למים, והוא פועל תחת פיקוח של רגולטור מטעם המדינה – הממונה על תאגידי מים וביוב במשרד התשתיות הלאומיות. התאגיד מחויב להציג לממונה באופן שוטף דוחות כספיים וכן דוחות נוספים המשקפים את פעילותו בתחום משקהמים והביוב בעיר.


מהי אחריות ”תאגיד מי נעם“ בנושא תיקון תקלות מים וביוב?

תאגיד מי נעם אחראי על רשת המים והביוב העירוניות בלבד שבתחומי פעילותה. החברה אינה אחראית לתקינות מערכת המים הפנימית, שאחרי מד המים הכללי בנכס, וזו הינה מערכת פרטית, המצויה באחריותם הבלעדית של הצרכנים.תקלות במערכת הביוב - מי נעם מחויבת לטפל בתקלות ביוב במערכת העירונית בלבד ועד גבול המגרש הפרטי.


למי צריכים התושבים לפנות בענייני מים וביוב?

בכל תקלה או בעיה בתחום המים והביוב, ניתן לפנות למוקד תקלות מים וביוב. בסוגיות הנוגעות לחשבונות המים והביוב ניתן לפנות למחלקת שירות הלקוחות.


מהי צריכה משותפת (הפרשי מדידה)?

בכל בית משותף קיימת מערכת מים השייכת לכלל הדיירים. מדובר בדרך כלל בברזים המיועדים להשקיית הגינה המשותפת סביב הבית, אוברזים במקלט המשותף וכד‘. בכל בית משותף יש מד מים ראשי ומדים פרטיים לכל דירה . חישוב הצריכה המשותפת נעשה על ידי הפחתה של סך הצריכות בכל הדירות מכמות המים שנמדדה במד המים הראשי. ההפרש שנוצר הינו צריכה משותפת. ההפרש מחולק באופן שווהבין הדיירים ומתווספת לחשבון המים הפרטי שלהם. הסיבות לצריכה המשותפת הגבוהה עשויות להיות מגוונות. השכיחות שבהן הן שימוש ישיר מהצנרת הראשית לצורכי תחזוקת הרכוש המשותף של הבניין, כגון השקיה או שטיפה, וכן נזילות מהצנרת הראשית של הבניין.‘ חיבור לא חוקי למערכת המשותפת.


קיבלתי חשבון מים גבוה מהרגיל מה עלי לעשות?

במקרה כזה, יש לבדוק ארבעה דברים:

1.האם הייתה צריכה חריגה במים בגין גינון חדש,או שימוש מוגבר בצריכה עקב שיפוץ הדירה,ביקור אורחים וכדומה.

2.האם קיימת בדירה נזילה.

3.האם החשבון נעשה לפי הערכה (קוד 1)בסימון הערכה.

4.האם מספר הנפשות מעודכן.


כיצד ניתן לוודא שאכן קיימת נזילת מים?

בדיקת נזילת במערכת המים הביתית היא תהליך פשוט. סוגרים את כל הברזים בבית ובגינה, ובודקים את מד המים. במידה "והפרפר" המרכזי במד המים  מסתובב , סימן שיש ככל הנראה דליפה כלשהי.


מה עליי לעשות במקרה של חיוב גבוה בשל נזילת מים?

בקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל צריכה חריגה הנובעת מנזילה על גבי טופס נזילה . לטופס זה יש לצרף אסמכתא על תיקון הנזילה. הנזילה תוכר לצורך מתן תעריף נמוך בכפוף לתנאים הבאים:

1. הצריכה הפרטית או המשותפת היא "צריכה חריגה", דהיינו היא פי 150% ומעלה מן הצריכה הרגילה.

2.הצרכן הצהיר כי מדובר בצריכה חריגה הנובעת מנזילה שתוקנה.

3.. טרם חלפו שישה חודשים מתום התקופה האחרונה לגביה מתבקש תיקון החשבון בגין נזילה

4. לא הוכרה נזילה כאמור במד מים פרטי ב-12 החודשים האחרונים, ובמד מים כללי ב-24 החודשים האחרונים.

 יצוין כי הכרה בגין צריכה חריגה הנובעת מנזילה תינתן, לכל היותר, לגבי שתי תקופות חיוב רצופות. במקרה כזה, בעד כמות המים שעד לצריכה הרגילה, ייערך החיוב לפי התעריפים הרגילים, ובעד כל כמות נוספת ייערך החיוב לפי תעריף מופחת.


כיצד ניתן לבדוק את תקינות מד המים?

במידה והינך סבור כי מד המים אינו תקין, אנא ו לבדיקת תקינות מד המים שתבוצע באמצעות מכון חיצוני המוסמך לכך, בכפוף לתשלום התעריף הקבוע בדין. במידה שיתברר מתוצאות הבדיקה כי מד המים אינו תקין, יזוכה חשבונך בעלות הבדיקה וייערך מחדש.


כיצד נקבעים תעריפי המים וכיצד נקבע סכום החיוב?

תעריפים אלו אחידים ונקבעו על ידי רשות המים. סכום החיוב נקבע בהתאם לצריכה כמצוין בחשבון.

לחצו על קישור לאתר רשות המים –חקיקה- כללים – כללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שרותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב)


כיצד נקבעים תערפי הביוב?

תעריפי הביוב נקבעים על ידי רשות המים. סכום החיוב מגולם בתעריף המים.

למען הסר ספק יובהר כי לתאגיד אין שום סמכות בדבר תעריפים.


בתקופה מסוימת לא צרכתי מים בכלל, מדוע חויבתי בתשלום?

בהתאם לכללי התעריפים, צרכנים מחויבים בכמות מינימאלית של 3 מ"ק לחודשיים גם אם לא צרכו בפועל מים או צרכו כמות נמוכה יותר מ-3 מ"ק לחודש. חיוב זה נעשה על פי כללי רשות המים הממשלתית.דברו איתנו בוואטסאפ
לשיחה עם נציג